30 Yıldır Oruç Tutan Esnaf Görenleri Şaşırtıyor

Paylaş
Ekle
 • katma 15 May 2018
 • Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde esnaflık yapan ve Ramazan Bayramı`nın ilk günü ve Kurban Bayramı`nın 4 günü hariç 30 yıldır kesintisiz oruç tutan Osman Ay, Ramazan Ayı başlangıcı öncesinde tavsiyelerde bulundu.
  İhlas Haber Ajansı TRclips Kanalına Abone Olmak İçin:
  ► bit.ly/IHA-Abone
  Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve 26 yıldır aralıksız oruç tuttuğu için çevresinde ‘Oruç Tutan Adam’ olarak tanınan 51 yaşındaki Osman Ay, Ramazan’a sayılı günler kala oruçla ilgili tavsiyelerde bulundu. Gölcük’te kendisine ait marketi işleten Ay, alışverişe gelen insanlara normal zamanlarda da oruç tutmalarını öneriyor. Oruçlu olduğu sürenin ömrünün yarısından fazlasına tekabül ettiğini söyleyen Ay, bu süre zarfında zorlandığı anların olduğunu fakat hiçbir sağlık problemi yaşamadığını belirtti.
  Markette çalıştığı sırada 3 aylar süresinde oruç tutmaya başladığını ve zorlanmayınca normal günlerde de oruç tutarak 30 yılı doldurduğunu ifade eden Osman Ay, “3 ayların bitiminde baktım sağlığıma herhangi bir zararı yok, ben buna devam ettim. Ben 3 ay, 1 sene tutacağım diye başlamadım ama nasıl geçti seneler. Şu anda 30 yılı buldu. Rabbime şükürler olsun bana böyle bir güzel nimeti bahşettiği için. Çok mutluyum, çok huzurluyum” dedi.
  Ramazan ayının ibadetlerinin en meşakkatli olduğu ay olduğundan bahseden Ramazan Ay, “Şimdi günler çok uzun. Ben alışığım ama diğer insanlar için şunu söylüyorum, ‘Şu diyetisyen şunu söylüyor, gıda şeyi şunu söylüyor’ bence kişinin doktoru zaten kendisidir. Doktor bir reçete sunar ama bunu yapacak olan insanın kendisidir. Herkeste bir irade herkeste bir akıl var. Oruçlu insan ibadeti güzel yapar. Midesi dolu olan insan spora gittiği zaman bile sporu güzel yapamaz. Çok abur cubur yeme, bir çorba bir salata, hafif şeylerle geçiştir. Sahurda da öyle yapsınlar. Çok ekşi yemek, çok tuzlu, çok acı yemek insanın çok iştahını arttırır. Bu tür şeylerden biraz daha azaltsınlar kendilerini. Bu sefer çok su ihtiyacı hissedecekler, gün uzun” diye konuştu.
  Oruç tutmanın kendisine çok şey kattığını ifade eden Ay, “sabah 07.30’da markete geliyorum akşam 10 gibi gidiyorum. Rabbim o kadar güzel bir sabır veriyor ki bana inanın bunu oruç tutmama borçluyum. Zindeliğimi de ona borçluyum. Rabbim öyle bir performans veriyor ki insana yeter ki senin Allah’a yaklaşımın düzgün olsun.

  Esnaf Osman Ay ile ticaret sayesinde tanıştıklarını ve oruç ile ibadetler hakkında bilgiler almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise 30 yıldır oruç tuttuğunu öğrenince şaşırdıklarını belirttiler.
  #haber #gündem #news #sondakika #haberler
  ================================
  İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi
  ► www.iha.com.tr
  İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri
  ► facebook.com/iha.com.tr
  ► twitter.com/ihacomtr
  ► instagram.com/ihacomtr/
  ► plus.google.com/+ihatr_ihacomtr/
  İhlas Haber Ajansı hakkında
  www.iha.com.tr/hakkimizda.html
  İhlas Haber Ajansı’na ulaşmak için
  ►www.iha.com.tr/hakkimizda.html

YORUMLAR • 770

 • Kripto Talk
  Kripto Talk 4 aylar önce

  Verme dunya ya o kazandiklarini yazik!

 • Nurullah Selen
  Nurullah Selen 6 aylar önce

  Merhaba.
  Sünnete ters hareket etmiştir eğer her gün oruç tutmuşsa bu şahıs.
  İsteyen araştırabilir. Peygamber Efendimiz s.a.v her gün ard arda oruç tutmamıştır.
  Eğer oruç tutmaya niyeti varsa bir kişinin Ramazan haricinde Pazartesi ve Perşembe günleri tutabilir. Çünkü sünnettir bu günlerde tutmak.
  Ayrıca bunun hakkında Efendimiz s.a.v neden o günlerde tuttuğu üzerine, o günlerde ameller Allah c.c arz edildiğinden oruçlu bir şekilde amellerinin arz edilmesini istediği için tuttuğunu belirmiştir.
  Selamet ve dua ile mü'min kardeşlerim. Okuyalım, öğrenelim, cahil kalmayalım.

 • KAFAMIZA GÖRE HD
  KAFAMIZA GÖRE HD 7 aylar önce

  Ne yani bende 1 hafta tuttum artisligin kime (şaka filan bi Yana Helal olsun dayı )

 • Anonim Kişi
  Anonim Kişi 7 aylar önce

  Esnafın en sevdiği ibadetler;oruç,cuma ve bayram namazıdır.İyi para kazandırır bunlar.

 • Anadolu sağlık
  Anadolu sağlık 7 aylar önce

  Manasız , hz peygamberin hayatında yeri olmayan bir uygulama , üstelik böyle yapmak isteyenlere de izin vermemiş

 • Garib Garib
  Garib Garib 7 aylar önce

  Acikladigin icin sevabi kaca bilir riyaya girebilir

 • pilotvecihi
  pilotvecihi 7 aylar önce

  Hergün oruç islamda tavsiye edilmez.arkadaki reklam afişi hiç olmamış.Kutsi bir hadisde Efendimiz şöyle buyurur;Allah gökyüzünü yaratınca gökyüzü dalgalanmalar yaşamış ve ona direk olsun diye dağları yaratmış.dağların ululuğunu gören melekler Rabbimiz dağlardan daha güçlüsü varmı demişler.Allah buyurmuş evet var demiri yarattım demir dağlardan üstündür.demirden güçlüsü varmı diye sormuş melekler .Rabbimiz buyurmuş evet ateş demirden daha kuvvetlidir.ateşden kuvvetli varmı.Allah evet su daha kuvvetlidir.sudan daha kuvvetli varmı.Rabbimiz ruzgarı yarattım sudan daha kuvvetlidir diye buyurmuş.melekler sormuş ya rüzgardan kuvvetli varmı.Allah insanoğlunun sağ eliyle yaptığını sol eline haberdar etmeyenler hepsinden kuvvetlidir diye buyurmuş...Allah rızası için yapılan şeyin reklamı olmaz.

 • Turkish sociologist
  Turkish sociologist 7 aylar önce

  Peki bu abimiz ayetlere ve hadislere ters düşmedi mi? İnsanlar tebrik etsinler diye mi o yazıyı reklam ediyor ?

 • Turkish sociologist
  Turkish sociologist 7 aylar önce

  “(Ey Ra­sû­lüm!) Şüp­he­siz ki Ki­tâb’ı sa­na hak ola­rak in­dir­dik. O hâl­de sen de dî­ni sa­de­ce Al­lâh’a has kı­la­rak (ih­lâs ile) kul­luk et!..” (ez-Zü­mer, 2)
  “De ki: Ben, dî­ni Al­lâh’a has kı­la­rak (ih­lâs­lı bir şe­kil­de) O’na kul­luk et­mek­le em­ro­lun­dum.” (ez-Zü­mer, 11)
  Haz­ret-i Pey­gam­ber -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem-’in şöy­le bu­yur­du­ğu­nu ha­ber ver­mek­te­dir:
  “Kı­ya­met gü­nü he­sâ­bı ilk gö­rü­le­cek ki­şi, şe­hid düş­müş bir kim­se olup hu­zu­ra ge­ti­ri­lir. Al­lâh Te­âlâ, ona ver­di­ği nî­met­le­ri ha­tır­la­tır, o da ha­tır­lar ve bun­la­ra ka­vuş­tu­ğu­nu îti­raf eder. Ce­nâb-ı Hak:
  «- Pe­ki bun­la­ra kar­şı ne yap­tın?» bu­yu­rur.
  O kim­se:
  «- Şe­hid dü­şün­ce­ye ka­dar Sen’in uğ­run­da ci­hâd et­tim.» di­ye ce­vap ve­rir.
  Ce­nâb-ı Hak:
  «- Ya­lan söy­lü­yor­sun. Sen, ne kah­ra­man adam de­sin­ler di­ye sa­vaş­tın, o da de­nil­di.» bu­yu­rur. Son­ra em­ro­lu­nur da o ki­şi yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır.
  Bu de­fa ilim öğ­ren­miş, öğ­ret­miş ve Kur’ân oku­muş bir ki­şi hu­zû­ra ge­ti­ri­lir. Al­lâh Te­âlâ ona da ver­di­ği nî­met­le­ri ha­tır­la­tır. O da ha­tır­lar ve îti­râf eder. Ona da:
  «- Pe­ki bu nî­met­le­re kar­şı­lık ne yap­tın?» di­ye so­rar.
  O ise:
  «- İlim öğ­ren­dim, öğ­ret­tim ve Sen’in rı­zân için Kur’ân oku­dum.» ce­vâ­bı­nı ve­rir.
  Ce­nâb-ı Hak:
  «- Ya­lan söy­lü­yor­sun. Sen, âlim de­sin­ler di­ye ilim öğ­ren­din, ne gü­zel oku­yor de­sin­ler di­ye Kur’ân oku­dun. Bun­lar da se­nin hak­kın­da söy­len­di.» bu­yu­rur. Son­ra em­ro­lu­nur, o da yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır.
  (Da­ha son­ra) Al­lâh’ın ken­di­si­ne her çe­şit mal ve im­kân ver­di­ği bir ki­şi ge­ti­ri­lir. Al­lâh Te­âlâ ver­di­ği nî­met­le­ri ona da ha­tır­la­tır. O da ve­ri­len nî­met­le­ri ha­tır­lar ve îti­râf eder.
  Ce­nâb-ı Hak:
  «- Pe­ki ya sen bu nî­met­le­re kar­şı­lık ne yap­tın?» bu­yu­rur.
  O şa­hıs:
  «- Ve­ril­me­si­ni sev­di­ğin, râ­zı ol­du­ğun hiç­bir yer­den esir­ge­me­dim, sa­de­ce se­nin rı­zâ­nı ka­zan­mak için ver­dim, har­ca­dım.» der.
  Hak Te­âlâ:
  «- Ya­lan söy­lü­yor­sun. Hâlbuki sen, bü­tün yap­tık­la­rı­nı ne cö­mert adam de­sin­ler di­ye yap­tın. Bu da se­nin için zâ­ten söy­len­di.» bu­yu­rur. Em­ro­lu­nur, bu da yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır.” (Müs­lim, İmâ­re, 152)

 • hümanist
  hümanist 7 aylar önce

  Oda birşey sanki gerizekalı

 • RUFAN Mingeçevir
  RUFAN Mingeçevir 7 aylar önce

  ALLAH orucunuzu,dualarınızı qebul eylasin.Amin.

 • Taha Tan
  Taha Tan 7 aylar önce

  Bu abimiz gölcükte aypa marketi işletiyo çok yardımsever bi insandır

 • metin çiloğlu
  metin çiloğlu 7 aylar önce

  Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.DİNİ BAYRAMLARDA DA TUTUYOR MU ACABA

 • Helin & Murat & Ask Sahin

  Adami gözüm hic tutmadi yok kalbim benim cok temiz bu Adam göstermelik icten deyl

 • Hakan Türkmen
  Hakan Türkmen 7 aylar önce

  Muslumanlar 1400 yildir aç aç yani 1400 yildir oruçlar sen neyin kafasini yasiyorsun😂

 • Evren Akcabay
  Evren Akcabay 7 aylar önce

  Sanki benim icin tutuyor orucu istersen 50 yil tut allah icin kendin icin tutuyorsun

 • MUHAMMET TEKE
  MUHAMMET TEKE 7 aylar önce

  İBADETIN GIZLISI GUZELDIR BUNU REKLAM YAPMAK HOŞ BIR DAVRANIŞ DEGILDIR BU ORUÇ TUTMAK OLMUYO BU GÖSTERIS OLUYO ŞÜPESIZ KI ALLAH HERŞEYDEN HABERDARDIR

 • Asel Demir
  Asel Demir 7 aylar önce

  Bidatçı salak

 • Sumeyye Sumeyye
  Sumeyye Sumeyye 7 aylar önce

  Ibadeti şova çevirmek bu olsa gerek resmen şov ya bu nd

 • CLAŞH OF CLANS PORTAL ÜLGEN

  Bende oruç tutucam yoksa kazandığım para yemek parama gidiyor

  • CLAŞH OF CLANS PORTAL ÜLGEN
   CLAŞH OF CLANS PORTAL ÜLGEN 7 aylar önce

   Valla ben az yemek yiyince daha az para harcıyorum geçinemeyen herkese tavsiye ederim ooh miiis

  • Ruhiyye Ocak
   Ruhiyye Ocak 7 aylar önce

   Orucu diyet ve para masrafına göre tutulmaz.Ruhun oruç deyilse cismini zorlama

 • Huseyin Kara
  Huseyin Kara 7 aylar önce

  Illa tasavvuf tarikat lazim. Bak iste reklam yaptin ovguler aldin. Herkes tebrik etti seni simdi. Bakalim 7 kat semadaki meleklerin suallerinden kurtulacakmi 30 yilin oruclari. Bakalim ihlas ile mi tuttun yoksa yuzunemi carptilar. Riyakar diye acikcasi merak ediyorum. inşAllah kabul olmustur ama bence reklami birak. Tutacaksan bir Allah bilsin. Kimseyede okuyup ufleme. Nefsini sisirme. Git herkesin duasini al.

 • İbrahim Çalıcı
  İbrahim Çalıcı 7 aylar önce +1

  30 yol oruç tutmuş bunuda millete reklam yapar gibi anlatmış bu ne yaa ibadetin en hayırlısı gizli olandır şimdi nereye gitti o 30 yıl keşke o 30 yılı gizli tutmaya devam etseymiş yazık çok yazık

 • KüRT Fatih
  KüRT Fatih 7 aylar önce

  İbadetin gizlisi guzel diyen andavarLar ibadetin böyle sahvetli saymaları daha qüzeldir. İyilikler gizliyken daha quzeldir karıstırmayın

 • Murat Ari
  Murat Ari 7 aylar önce +1

  Araliklisiz oruç tutmak caiz değil aralıksız oruç tutanın orucu yoktur diye hadis var, ramazan orucu dışında Allaha en sevimli oruç bir gün tutup bir gün tutmamak tir! Hiç olmazsa ayda bir kaçgun yemesi lazım bu abinin

 • Tevfik Hazar Yüksel
  Tevfik Hazar Yüksel 7 aylar önce

  aralıksız oruç tutmak Rasuulahın men ettiği bir şeydir bi sahabi annesinin 10 aralıksız oruç tuttuğunu annesinin vefatından sonra rasulullaha söylüyor efendimiz bidat olduğunu açıklıyor yani en az bir gün ara vererek tutmak caiz böyle birşey yapılcaksa

 • Yesim Arar
  Yesim Arar 7 aylar önce

  Çok saçma bence yalan söylüyor yada kafayı yemiş her şeyin fazlası haramdır.

 • Isa Yusifov
  Isa Yusifov 7 aylar önce

  Ya bu adam hic ilac almiyormu? Disciye gitmedi mi,30 yilda?

 • Bilge Bilge
  Bilge Bilge 7 aylar önce

  İnşallah cennetlik olursun

 • Sinasi Erbag
  Sinasi Erbag 7 aylar önce

  Bu kardeşi tanıyorum Gölcük'lü mü

 • boti boti
  boti boti 7 aylar önce

  adam 30 sene hic yememis icmemis biriktirmis market sahibi olmus hem bu dünyaya yatirim yapti hem öbür dünyaya yapiyo nefsin terbiyesi demek busekil

 • islamı öyrənək
  islamı öyrənək 7 aylar önce +1

  Ürek ferahlatıcı bir insan.Allah en gözelin nesib edib size oruc tutmaq her zaman!..MaşAllah.

 • Alparslan Kayacan
  Alparslan Kayacan 7 aylar önce +1

  Bu yanlış hergün oruç tutulmaz. Mesela bayramda bile oruç tutmak haramdır.

 • Keziban Demir
  Keziban Demir 7 aylar önce

  Ben almanyada yasiyorum ve almalar artik saglik icin oruc tutuyor. Adini intermittant fasting koymuslar, ama bildigimiz oruc.

 • muslim abuzubeyr
  muslim abuzubeyr 7 aylar önce

  الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
  Onlar riyakardırlar
  -Sura Al-Ma'un, Ayah 6

 • taleb-i ilim
  taleb-i ilim 7 aylar önce

  Fıkıh bilmenin önemi adli video malesef hala maşAllah diyenler var adamin yaptiği dogruymus gibi sanki..

 • Aişe Gül
  Aişe Gül 7 aylar önce

  Kesintisiz oruç tutulmaz bidat tır ne peygamberimiz ne de sahabeler in sünnetinde bu yoktur kimsede onlardan daha takvalı değildir...

 • Gasimov Orxan
  Gasimov Orxan 7 aylar önce

  Hic Oruc Tutmayanlar ? LIKE😁😁😁

 • Bek Kurbanov
  Bek Kurbanov 7 aylar önce

  allah kabul etsin abi bizede yetirsin amin

 • Halil Sahin
  Halil Sahin 7 aylar önce

  allah kabul etsin sen oruç tuttun iyi yaptın hersey iyi hoş da senin yüzünden aşağıda bir sürü insan günaha girdi kan gövdeyi götürüyor aşağıdaki yorumlarda gizli tut serbest tut birsürü laf dolaniyor herkes birbirine küfür ediyor

 • Tanem tanem
  Tanem tanem 7 aylar önce

  Amac?ibadetin abartilmasi her sey dozunda olmali bide yaptigin sana kalsin reklam niye

 • S. B.
  S. B. 7 aylar önce

  Helal olsun valla. Allah kabul etsin, bizde 1 ay gecsede güzel bir kahvalti yapsak diye gün sayiyoruz bazen, her zaman olmasa bile :)

 • Megi Meg
  Megi Meg 7 aylar önce +1

  Masallah 🌹

 • Hülya Aydin
  Hülya Aydin 7 aylar önce

  ALLAH cc Kabul etsin MASALLAH 👍

 • Birgül Kızılkaya
  Birgül Kızılkaya 7 aylar önce

  İyi de orucun tutulmadığı günler var bayram günleri mesala

  • Kadir Selimoglu
   Kadir Selimoglu 7 aylar önce

   ALLAH emeklerini boşa çıkartmasın 1 aycık bi zamana oruçlu olamıyan sağlıklı sözde ALLAH a iman eden mahluklara bi ibretliktir aslında. peygamberler gibi örnek ve ibretlik gibi

 • Kuzey Aksoy
  Kuzey Aksoy 7 aylar önce

  İnsan 30 yılda bir iğne , hap , hastalık yaşamamış kakskdkdkfkkdkdd iyi kandırmış sizi

 • Murat Altum
  Murat Altum 7 aylar önce

  Yalanını s2m

 • Damarcikiz37
  Damarcikiz37 7 aylar önce

  Allah kabul etsin ama keske acik etmeseydin neyse !

 • ramazan yıldrım
  ramazan yıldrım 7 aylar önce

  Böyle bir şey dinen uygun değildir bizim örneğimiz Rasûlullah sallallahü aleyhi vesellem efendimizdir.
  Hz. Peygamber (sav)'ın zevce-i paklerinin hane-i saadetlerine bir gurub erkek gelerek Resulullah (sav)'ın (evdeki) ibadetinden sordular. Kendilerine sordukları husus açıklanınca sanki bunu az bularak: "Resulullah (sav) kim, biz kimiz? Allah O'nun geçmiş ve gelecek bütün günahlarım affetmiştir (bu sebeple O'na az ibadet de yeter) dediler, içlerinden biri: "Ben artık hayatım boyunca her gece namaz kılacağım" dedi. İkincisi: "Ben de hayatımca hep oruç tutacağım, hiç bir gün terketmeyeceğim" dedi. Üçüncüsü de: "Kadınları ebediyen terkedip, onlara hiç temas etmeyeceğim" dedi. (Bilahere durumdan haberdar olan) Hz. Peygamber (sav) onları bularak: "Sizler böyle böyle söylemişsiniz. Halbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna rağmen, bazan oruç tutar, bazan yerim; namaz kılarım, uyurum da; kadınlarla beraber de olurum (Benim sünnetim budur), kim sünnetimi beğenmezse benden değildir" buyurdu.
  Ravi: Enes
  Kaynak: Buhari, Nikah 1; Müslim, Nikah 5, (1401); Nesai, Nikah 4, (6, 60)

 • Rıza Alkın
  Rıza Alkın 7 aylar önce

  *ya abi bırak , kokareç , söğüş , incecik çıtır çıtır acılı lahmacunlar , kelle paça , baklavaları yemek varken , 30 yıl hergün aynı seronomi olmaz , bayar ve gereksiz , başka işinmi yok !!* yarım ekmek köfte içinde salata üzerine bu gibi kola , bunları ye ,
  *anladığım kadarıyla işi fazla abartmış , ve yeme içme ile arası hiç yok bu durumda işini kolaylaştırmış , aşırılıklar hakim , ve yazarı belli olmayan hikaye kitapları çok okumuş* !!

 • Ss Ss
  Ss Ss 7 aylar önce

  Allah kabul eylesin

 • nur nur
  nur nur 7 aylar önce

  Efendimiz sav bile belli gunler tutarmis şaşırdım eger dogruysa

 • L.B.F SİYAH SANCAK LİDERİ

  HZ.NUH ( A.S) MIN ORUCUDA BENZERDİR.1 GÜN ORUÇ DİĞER GÜN DEĞİLDİ.HELAL OLSUN
  LAKİN NEFSİNE ZULÜM İSLAMDA YOKTUR.BU AYRIMI YAPABİLMİŞSEN NE ALA.DİĞER TÜRLÜ ZALİMLERDEN OLMANI İSTEMEM.GÜZEL YÜREKLİ İNSAN.

 • Mehmet aslan
  Mehmet aslan 7 aylar önce

  en güzel oruç davu a.s dir bir gün tut bir gün tutma merak eden hadislere bakabilir.

 • Feriha ATASOY DOGAN
  Feriha ATASOY DOGAN 7 aylar önce

  Ben oruç tutana neden şaşırayım ki yapması gerekeni yapıyor müslüman abimiz.

 • Ahmet Ersoy
  Ahmet Ersoy 7 aylar önce

  İnsallah o arkaya astigin pankart 30 yillik emegini heba etmemistir...

 • selim Cidik
  selim Cidik 7 aylar önce

  Bu kadarına pes artık bide tabela başsağlığı yahu bu nasıl iş

 • ben yoruldum hayat
  ben yoruldum hayat 7 aylar önce

  Ben anlayamadım neden aralıksız 30 yıl oruç tutmuş.
  Peygamber efendimiz (sav) bile aralıksız tutmamış.
  Zaman zaman tutmuş, zaman zaman tutmamış.
  Biz ondan daha üstün olamayız.
  Şahsi fikrim , ben doğru bulmuyorum.
  Birde ibadetlerin gizlisi makbul .
  Tabiki genede;
  AMELLER NİYETLERE GÖREDİR💖

 • mehmet ihsan
  mehmet ihsan 7 aylar önce

  Perşenbe pazar tutunuz onlar peygamberin sunnetlerindendir ama hiç bir alim peygamber hergun oruç tutmamış ve tutturmamış Yinede kalbini Allah bilir biz birşey diyemeyiz

 • mehmet ihsan
  mehmet ihsan 7 aylar önce

  Peygamberimiz böyle birşeye musade etmemiştir sahabelerden biri hergun oruç tutacam diye peygamberimize söylemiş peygamberimiz tutmasını istememilş

 • Fatih Ülgüt
  Fatih Ülgüt 7 aylar önce

  Böyle haberlerle gelin hep, ne güzel insanin ruhu bu sicak oruclu günlerde rahatliyor

 • Erol YAŞAR
  Erol YAŞAR 7 aylar önce

  Surekli oruc tutunca bunye alişır .orucun kiymeti olmaz. Arada tutmamak gerekir.

 • PatlakHaber
  PatlakHaber 7 aylar önce

  Çıtayı Arşa yükseltme mübarek insan. Şu gibi hadisleri duymadın mı;
  Hz. Peygamber (sav)'e benim "Hayatta kaldığım müddetçe vallahi gündüzleri oruç tutacağım geceleri de namaz kılacağım" dediğim haber verilmiş. Beni çağırtarak,: "Sen böyle böyle söylemişsin doğru mu?" dedi. "Annem babam sana feda olsun, evet böyle söyledim ey Allah'ın Resulü" dedim. "İyi ama, dedi, sen buna güç yetiremezsin, bazan oruç tut, bazan ye; gece kalk, uyu da. Ayda üç gün tut (bu yeter), zira hayırlı işleri Allah on misliyle kabul ederek ücret veriyor. Bu üç gün, aynen yıl orucu yerine geçer" buyurdu. Ben: "Söylediğinizden daha fazlasına güç yetiririm" dedim. "Öyleyse," dedi, "bir gün oruç tut, iki gün ye" Ben tekrar "Bundan başkasına da güç yetiririm" dedim. "Öyleyse," dedi, "bir gün tut, bir gün ye. Bu Hz. Davud aleyhisselam'ın orucudur. Bu en kıymetli oruçtur - veya en efdal oruçtur.-" Ben yine: "Ben bundan daha fazlasına güç yetiririm" dedim. Resulullah (sav): "Bundan efdali yoktur" buyurdu.
  Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni'l-As
  Kaynak: Buhari, Savm 54, 55. 56, 57, 58, 59, Teheccüt 7, 19, Enbiya 37, Fed'ilul-kur'an 34, Nikah 89, Edeb 8

 • Semiha ÇapkınTuran
  Semiha ÇapkınTuran 7 aylar önce

  Peygamberimiz Efendimiz bazen tutmuş bazen tutmamış, bu aşırılık, örnek olunacak bir durum dğl, haa 30 yıldır pazartesi perşembe ve her ayın 13 14 15. İnci günlerini tutsa amenna. İfrat ve tefritten kaçmak lazım

 • Aykut Kösen
  Aykut Kösen 7 aylar önce

  Ben şunu merak ediyorum. Bayramlarda oruç tutulmaz. Bu adam bayramlarda damı oruç tutmuş??

 • Emre Dönmez
  Emre Dönmez 7 aylar önce +1

  Fatih ürekle kuşum aydın arası yumuşama olmuş

 • ErZuRumLuKaBuS ErZuRumLuKaBuS

  Ebu Muhammed Abdullah b. Amr b. El-As (ra) anlatır: “Benim yaşadığım sürece gündüzleri oruç tutacağım ve geceleri ibâdete kalkacağım” dediğimden Resûlullah (asm) haberdâr olmuştu. Bana:
  “Bu sözü söyleyen sen misin?” buyurdu. Ben:
  “Evet yâ Resûlallah, doğrudur.” dedim. Resûlullah (asm):
  “Böyle yapma. Bazan oruç tut. Gecenin bir kısmında uyu. Gecenin bir kısmında namaza kalkman yeter. Şüphesiz cesedinin senin üzerinde bir hakkı vardır. İki gözünün senin üzerinde bir hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Misâfirlerinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Her ayda üç gün oruç tutman sana yeter. Zira sana her iyiliğin on misli sevabı vardır. Bu üç günlük oruç yıl orucu gibi olur” buyurdu. Ben:
  “Ey Allah’ın Resûlü, benim daha fazlasına gücüm yeter!” dedim. Resûl-i Ekrem (asm):
  “O zaman Allah’ın Peygamberi Hz. Dâvûd (as) orucunu tut. Üzerine fazlalaştırma” buyurdu. Ben:
  “Dâvud orucu nedir?” dedim. Resûl-i Ekrem (asm):
  “Yılın yarısında tutulan oruçtur. Bir gün oruç tutar, bir gün yersin” buyurdu. Ben: “Bundan daha fazlasına gücüm yeter” dedim. Allah Resûlü (asm):
  “Bundan daha faziletli oruç yoktur. En faziletli oruç Dâvûd orucudur” buyurdu.
  Abdullah (ra) yaşlandıktan ve güç ve kuvvetten düştükten sonra derdi ki: “Keşke ben Resûlullah’ın (asm) tavsiye ettiği üç günlük orucu kabul etmiş olsaydım. Bana ailemden de, malımdan da daha sevimli olacaktı. Fakat heyhât! Şimdi çok geç..

 • Che Ugur
  Che Ugur 7 aylar önce

  Tutuyorsa kendinine banane .

 • Halit Capanoglu
  Halit Capanoglu 7 aylar önce

  Üc aylar kandil günleri vb.anlarim. Orucu seneye ve senelere yaymanin mantigi yok.Insan nefsini terbiye etmeli nefsine eziyet etmemeli

 • Aurangzeb Mogol
  Aurangzeb Mogol 7 aylar önce

  Bu adam Allah dostu olmalı, adam 30 yıldır oruçlu, demek ki, tek yemeden içmekten deyil 30 yıldır günün işikli vakitleri haramdan, zinadan, yalan söylemekten, kiybet yapmaktan, kul hakkına girmekten kendini men ediyor. Allah cümlemize böyle inançlı ibadetler nasib etsin.

 • Selman Satdolma
  Selman Satdolma 7 aylar önce

  ne luzum var herkese gostermeye anlatmaya olabilir bazi dedelerimizden duydugumuza gore eskiden bir sabah birde aksam yemegi yenirmis belkide bu esnaf boyle alisti gitti eger kaderi onu omur boyu amelelik yapmaya mecbur etseydi gunde belkide dort ogun yemek yerdi bazi isler fazla enerji istemez

 • Emin Altun
  Emin Altun 7 aylar önce

  ömür boyu tutamaz bayramlarda oruç tutmak günah

 • corbanez
  corbanez 7 aylar önce

  bu adamın oruç tutarken videosu var. video tehnolojisi atatürkün zamanında da vardı ama onu hiç otuç tutarken görmedik.

 • Huseyin Yalcin
  Huseyin Yalcin 7 aylar önce

  Maşsllah güzel bişey ölene kadar devam etsin mükafatı allah verir inşallah

 • pirco pizi
  pirco pizi 7 aylar önce

  bu oruc dinen caiz olmadigi gibi yanlis bir örnek oluyor. tanidigim bir akraba buna benzer bi sekilde oruc ibadetini yapip seker dengesini bozup seker hastasi oldu. herkez davut a.sin tutdugu gibi en fazla oruc tutmali (bir gün oruc tutup diger gün tutmama, yani 50%). dini cerceve icinde lütfen hareket edeilm! saygilarimla.

 • BAY BORA
  BAY BORA 7 aylar önce

  30 gün için bahaneler uydurup tutamayanlara ibret olsun,

 • cool sene
  cool sene 7 aylar önce

  Övünerek söylersen bir de reklam gibi asmis sen 10000sene tutsan hersey bosuna mal

 • Ayhan Apaydin
  Ayhan Apaydin 7 aylar önce

  Maşşallah .... its amazing!!!!

 • Abdurrahman Xasayev
  Abdurrahman Xasayev 7 aylar önce

  Maşallah maşallah

 • Seyid Eliyev
  Seyid Eliyev 7 aylar önce

  kirik deyil qatdasim o Allaha asik insan
  sen men onu anlaya bilmerik

 • Erdal Samsunlu
  Erdal Samsunlu 7 aylar önce

  bayramda oruç tutulmaz

 • mahsun ÖZTEP
  mahsun ÖZTEP 7 aylar önce +1

  bu adam ve 23 yıldan fazla oruç tutan herkes ŞİRK işliyor ...KİMSE PEYGAMBER,den üstün değildir ve sevapta onu geçemez ..** 40 yaşında peygamber oldu 63 yaşında öldü ..aradaki yıl ..23 sene ...KİMSE EVELEYİP GEVELEMESİN ...HAKİKAT VE GERÇEK değiştirelemez ...nasılki 2 KERE 2 DÖRT ise buda NET ve gerçektir........AYNI ŞEY namaz içinde geçerlidir ...YANİ 23 YILDAN FAZLA ,ORUÇ,,NAMAZ vb .....tutulmaz ...peygamberle YARIŞIP onu geçenler ŞİRK İŞLER

  • Anonim Kişi
   Anonim Kişi 7 aylar önce

   😂😂😂😂😂 beyinsiz gerizekalı bu çocukyaaa 63 yaşında herkes ölsün o zaman peygamberi tanrılaştırıp kimse onu geçemez diyerek sen şirk koşuyorsun şirk Allah'a ortak koşmak demek mal

 • sami Gunes
  sami Gunes 7 aylar önce

  Çok mu acayip,benimde yaşım 36, 7 yaşından beri tutuyorum herkes sevabını alır,ibadeti gizli yapın kardeşim

 • cicospenny
  cicospenny 7 aylar önce

  Maşallah Allah kabul etsin

 • you tube dhhd
  you tube dhhd 7 aylar önce

  dedem de 80 yıldır oruc tutuyor kesintisiz bu sene zorlanıyor ama vazgecmiyor nedir yani ölene kadar zaten tutması farz büyük bi hastalık olmazsa

 • EDİP GÜNDÜZ
  EDİP GÜNDÜZ 7 aylar önce +1

  Yorumlar Bu Konuda Cahil Anlaşıldı .

 • Zamin Kazimov
  Zamin Kazimov 7 aylar önce

  Arkadaslar insan orucu neden tutar kime gore tutar tutmasi guzel de ama boyle reklam etmesi guzel olmadi ibadet Allahla kul arasinda olmalidir umarim Allah icin tutuyor

 • Leyla Abayhan
  Leyla Abayhan 7 aylar önce +1

  MASAAA ALLAH 🌹🌹🌹ALLAH KABUL ETSIN ,TUTTUGUNUZ ❤️❤️ORUCLARI ,DUALARINIZI ...💐💐💐DUNYADAKI MELEKLERDEN BIRIDE
  SIZSINIZ..ALLAH NAZARDAN🌹🌹 KORUSUN🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  • Leyla Abayhan
   Leyla Abayhan 7 aylar önce

   Arkin Cicek : sayfadan cekil . Yilannnnnnnnnn

  • Leyla Abayhan
   Leyla Abayhan 7 aylar önce +1

   Arkin Cicek : azarimisin? Sen ADI SAPIK NE KONUSUP DURUYOSUN
   SENIN GIBI SAPIKLARLA UGRASMAYA ZAMANIM YOK BENIM 👿👿👿. DEFFFFFFF OLLLLLL GITTTTTTTTT NALET

  • Leyla Abayhan
   Leyla Abayhan 7 aylar önce +1

   Arkin Cicek : LOW LIFE

  • Leyla Abayhan
   Leyla Abayhan 7 aylar önce +1

   Arkin Cicek : Ben miyim cahil? Ben 5 Lisan biliyorum... bana cahil diyerek Laf Atma Ona gore👿
   ALLAHIN EN SON GONDERDIGI DINE , DINIME LAF ATAMAZSIN
   DILINI KOPARIR ATAR ALLAH . Sen MUSLUMAN Olmayabilirsin .👎🏻👎🏻
   OLANLARA LAF ATARAK 👿👿👿PROBLEM ARANMA ? ALLAHTAN
   BULURSUN ESAS PROBLEMINI 👿
   SAPIKKKKKKK🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊

  • Leyla Abayhan
   Leyla Abayhan 7 aylar önce

   Arkin Cicek : kimin gelenegiymis , size sormadik... BENIM DINIME HAKARET ETMEYE HAKKIN YOK... SAPIK🥊🥊🥊😡😡😡😡😡😡😡

 • erkay58
  erkay58 7 aylar önce

  Teravih yarin degilki bugün OU

 • Emir freedoom
  Emir freedoom 7 aylar önce

  bunda maşallahlık birşey yok adam ruh hastası bir de yorumlarda adama nasıl övgüler var salaksınız ya

 • Ş. I
  Ş. I 7 aylar önce

  Yaşı kaç acaba?

 • Ali Hidayatov
  Ali Hidayatov 7 aylar önce +1

  Ibadet gizli tutulmaz demeyin. Paylasilirki digerlerine ornek olsun. Namazin da camaatla qılınması daha feziletlidir.

 • Shehriyar Alizade
  Shehriyar Alizade 7 aylar önce

  Caiz degilki

 • Fatih K
  Fatih K 7 aylar önce

  Her gün oruç olmaz organlarımızın da bizde hakkı vardır yanlış yapiyor

 • jacko 0
  jacko 0 7 aylar önce

  Bu kardeşimizin yanlış yaptığını düşünüyorum
  Bizler müslüman olarak yapmamiz gereken ibadetler noktasında kuran ve sünnete bakmalıyız.
  Rabbimizin böyle bir emri yok. Peygamberimiz (sav) böyle birşey yapmadı.
  O zaman bizim kendi kafamıza göre birşeyler yapmamız ne kadar doğru olabilir diye düşünüyorum.

 • Mesut SARIGÖL
  Mesut SARIGÖL 7 aylar önce

  Allah kabul etsin güzel kardeşim

 • Arslan 33
  Arslan 33 7 aylar önce

  Maşallah

 • MSP RainbowDream
  MSP RainbowDream 7 aylar önce

  Osman abi yaaaaaaa

 • MSP RainbowDream
  MSP RainbowDream 7 aylar önce

  Abi bizim mahalleden taniyom bunu

 • Tovhid Sancagi
  Tovhid Sancagi 7 aylar önce

  Ay masAllah. Iman budur .bir ay Oruc tuturuq sonrada Oruc tutduq deyirik.

 • Konul Mirzeyeva
  Konul Mirzeyeva 7 aylar önce

  Allahu teala orta yolu tutani hic bir weyde ifrata kacmayani sever.Din size masaqqat olsun deye indirilmedi ayesi bosuna inmedi ki. Islam bu diyil bu rahiblik ruhbanlikdir bunun islamda yeri yokdur.